bildtitel

Om företaget

Historik
1952 startades företaget av nuvarande ägarnas föräldrar, Gösta och Inga Nilsson. Sedan 1986 är det Bo och Lennart Nilsson som äger och driver Väse Taxi AB. Fram till början av ar 2000 var den huvudsakliga verksamheten taxitrafik. Fran 2001 och framat har busstrafiken tagit större och större plats för att nu vara dominerande.

Nuläge
Idag har vi bussar fran 27 upp till 50 platser. Det finns ocksa en taxibil med sju sittplatser. Utöver persontransporter sa utför vi ocksa godstransporter. Vi har även däckförsäljning samt service och reparation av bilar och hästtransporter.

Miljö
Vara miljömal är:

Att alltid söka miljövänliga lösningar
Att använda miljömärkta produkter för t ex tvätt och städ
Att minska avfallet och använda atervinningsbara produkter
Att öka kunskapen och medvetandet inom företaget gällande miljöfragor
Att minska vart användande av energi
Att minska mängden avfall

Kontakt
 
Väse Taxi AB
Drögsforsen
660 57 Väse

Tfn: 054-84 00 10
Fax: 054-84 00 11

E-mail: vase.taxi@telia.com

Copyright © 2008